Điện Mặt Trời hòa lưới 2kw tại 528/16 Đường 30-4 – Rạch Dừa-  TP.Vũng Tàu

Điện Mặt Trời hòa lưới 2kw tại 528 Đường 30-4 – Rạch Dừa-  TP.Vũng Tàu – Điện năng lượng mặt trời là xu hương của tương lại – Hãy sử dụng Điện Mặt Trời để giảm chi phí tiền điện hàng tháng – EVN khuyến kích sử dụng điện mặt trời trên mái nhà Hệ thống điện mặt trời…